Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Vážení spoluobčané,


dne 18.2.2014 se uskutečnilo 22. zasedání zastupitelstva. Rozhodl jsem se, že informace ze zasedání zastupitelstva rozdělím na dvě části. Nejdříve Vás stručně seznámím s nejpodstatnějšími body zasedání, v druhé části je pak okomentuji z pohledu našeho sdružení.

 

 Stručný záznam schůze zastupitelstva        

 

Z podstatných bodů jednání stojí za zmínku prezentace firmy Gonap – čistírny odpadních vod pro rodinné domy, na kterou byli pozvání majitelé nemovitostí bydlící poblíž obou základních škol. Prezentaci společnosti Gonap si přišlo vyslechnout 5 občanů. Na schůzce vystoupil majitel společnosti pan Ing. Ondřej Niedoba, který kromě prezentace firmy provedl i takovou mini-osvětu kanalizace.  

Přítomným zastupitelům a občanům bylo sděleno, že i když podle platného zákona obce do 2000 obyvatel kanalizaci momentálně mít nemusí, tak se jí v budoucnu nejspíš nevyhnou. Většina obcí už využila možnost různých dotací, aby se i své občany ochránila před v budoucnu daleko většími investicemi z vlastních kapes.

 

Po skončení prezentace začala mezi zastupiteli a přítomnými občany na toto téma diskuse. Pan Zbigniew Zogata se zajímal o náklady, kolik by to všechno obec a občany stálo. Bylo mu vedením obce sděleno, že to nejde vypočítat, protože se neví, kolik lidí bude mít o připojení zájem. Další z pozvaných občanů, pan Miroslav Nieslanik doporučoval, ať se zveřejní přesný výklad zákona o odpadních vodách. Doporučoval řešení podobné  sousední obci Písek, o které dodal, že i lidé kteří byli ze začátku proti této náročné výstavbě a báli se do toho jít, si najednou začali služby kanalizace za velmi přijatelných provozních nákladů pochvalovat. Já jsem požádal paní starostku, která mimo jiné vyzývala i naše sdružení, ať v tomto problému táhneme za jeden provaz, aby prostřednictvím občasníku mezi občany začala nejdřív adekvátní osvěta o kanalizaci, protože to jistě bude běh na dlouhou trať …

 

Dalším zajímavým bodem schůze, bylo vytvoření pracovní skupiny k dokončení projektu „Naučná in-line fitness stezka“ a Turistické atrakce „Cestujeme po Evropě“. Paní starostka jen jednou větou sdělila, že se v současné době pracuje na nových realizačních projektech – víc informací jsme se nedozvěděli.  


Za zmínku jistě stojí také informace jednatele Technických služeb Bukovec. Ve 25-ti minutovém vystoupení jednatel TS Bukovec pan Roman Czepczor uvedl několik informací týkajících se areálu Kempaland.

 

Mimo jiné uvedl, že Technickými službami pronajatý ski bar, který je součástí obecní budovy, byl ze strany společnosti Laderix (majitel p. Alexandr Čuba) odpojen od elektřiny po dobu tří dnů. Důvodem bylo, že došlo ke sporu mezi provozovatelem ski-baru a společností Laderix, která je vlastníkem elektrické přípojky. Vše na poslední chvíli musel řešit jednatel TS Bukovec, který se s oběma společnostmi dohodl na podmínkách dalšího fungování.

 

Po mém dotazu, jak je možné, že si soukromá firma dovolí odpojit od zdroje budovu v obecním majetku řádně pronajatou jinému podnikateli, jednatel TS sděluje, že v době působení pana Andrzeje Bielesze v obou společnostech takové jednání obou subjektů nepředpokládal. Jednatel dále informoval o požadavku provozovatele ski baru ve věci finanční náhrady za realizované investice v prostorách ski baru v případě možné výpovědi z nájmu ze strany TS.

 

K tomu nám bylo sděleno, že přístavba „zimní zahrady“ je udělaná bez řádného stavebního povolení a bez souhlasu Rady obce (!). Smluvní závazky a podmínky ve věci investic se měly řešit dopředu a ne zpětně. Dále dodal, že společnosti Anrobi nelze uznat uváděnou investovanou částku v plné výši. Podle znaleckého posudku, který si jednatel TS nechal zhotovit, se cena budovy, v níž se ski bar nachází, navýšila jen o cca 600 tisíc Kč.  

 

Na samotný závěr zasedání paní starostka informovala zastupitele, že se blíží komunální volby a navrhla možnost změny počtů zastupitelů v budoucím obecním zastupitelstvu.

 

Uvedla statistiku, podle které v obcích, jako je naše s 1000–3000 občany, zákon stanoví počet zastupitelů v rozmezí 7–15. Dále uvedla, že v naší obci máme maximální možný počet zastupitelů (15) a tím pádem máme i radu, která by, při menším počtu zastupitelů, vůbec nemusela existovat.

 

Jeden ze zastupitelů se dotázal, zda někdo z kolegů je pro jiný počet – tedy pro změnu. Když nikdo z nich nereagoval, tak se udiveně zeptal, proč se změna navrhuje, když v Bukovci bylo posledních 20 let vždy 15 zastupitelů a tento model se osvědčil.

 

Reakcí paní starostky byla vidina úspory ve výši několika tisíc korun ročně. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci a zodpovědnost za veškerá rozhodnutí přebírá starosta. Třeba jako v Písku. Paní starostka závěrem navrhla, aby si tuto možnost zastupitelé nechali projít hlavou, a že se k tomu vrátí na příštích zasedáních. Tím byl program 22. zasedání zastupitelstva vyčerpán.        

 

 

Komentář NSO-Bukovec, o.s ke 22. zasedání zastupitelstva

 

Prezentace společnosti GONAP  

Prezentace nás i přes svou zajímavost nikam neposunula.  Domníváme se, že jestliže současní zastupitelé opravdu chtějí s tímto mimořádným problémem něco udělat a jít s tím mezi občany, tak by měli být připravenější a začít z úplně jiné strany. Máme zásadní pochybnosti o efektivnosti prezentací firem podnikajících v tomto oboru na zasedání zastupitelstva. Pozvat spoluobčany a přitom nebýt připravený, tak to opravdu dělat nejde.

 

Naše obec má tu „výhodu“, že se má možnost poradit s jinými obcemi (i těmi sousedními), které už mají zkušenosti s realizací výstavby kanalizace a čističek. Můžeme se od nich učit jaká rizika a v jaké etapě na nás budou číhat, čemu se vyhnout apod. Dále, je podle našeho názoru nutné v první řadě informovat občany (i pro laika srozumitelnou formou) o výkladu zákona o vodách – postupně dělat pomoci občasníku potřebnou osvětu mezi lidmi. A až pak hledat nejvýhodnější možné řešení. Jedno je ale jisté. Bez dotace z EU se u těchto investic nemáme šanci obejít.  

 

 
 „Naučná in-line fitness stezka“ a Turistické atrakce „Cestujeme po Evropě“. 

Od paní starostky jsme se o tomto nešťastném projektu nedozvěděli vůbec nic, stejně jako o dalším řešení ve věci hrubého pochybení projektantů pana Fridricha a Čuby, kdy obec dokonce může přijít o přislíbené dotace. Nezbývá nám než věřit, že občanům bude stávající situace podrobněji vysvětlena v Obecním občasníku.  

 

K informacím jednatele Technických služeb Bukovec kolem areálu Kempaland bych připomenul pár zásadních skutečností. Oceňujeme postoj jednatele, kdy veřejně informoval o vzniklé situaci v areálu Kempaland a následném řešení. Je nutno připomenout, že tuto nelehkou práci jednatel TS Bukovec začal dělat bez určených finančních náhrad.

 

Na druhou stranu je nutné říci, že kdyby se obecní majetek pronajal v řádném výběrovém řízení, nemuselo by k podobným problémům a neshodám, které nastaly v posledních měsících, dojít. Nad pronájmem celého areálu bez výběrového řízení společnosti Laderix (která předtím neměla žádné zkušeností s podobným podnikáním) je zbytečné lamentovat. Roční nájem se jako mávnutím kouzelného proutku snížil z jednoho velice výhodného milionu (v regionálních novinách se dokonce citovaly vyjádřeni paní starostky, kde nám všude tyto virtuální peníze budou chybět) dírou ve smlouvě, kterou kdoví která strana připravovala, na „dobrých“ 500 tisíc korun.

 

S odstupem času nás zajímá, proč jednatel TS Bukovec a zároveň radní naší obce přišel s informací, že přístavba zimní zahrady je provedena bez řádného stavebního povolení a bez souhlasu rady až nyní, kdy nastal spor mezi panem Čubou a provozovatelem ski baru panem Romanem Bieleszem. Opravdu vše muselo vyvrcholit násilným odpojením ski baru od elektrické energie?!…

 

Ať to je jak chce, jednu věc kolem ski baru běžný občan nemohl přehlédnout. Když obec začala provozovat sjezdovku, tak na ní bylo daleko víc návštěvníků, ale bufet byl tragický, takřka poloprázdný a evokoval atmosféru sedmdesátých-osmdesátých let minulého století. Nejspíš proto před čtyřmi lety předchozí jednatel TS Bukovec za souhlasu obecní rady vyhlásil řádné výběrové řízení, které vyhrál současný provozovatel ski baru. Do baru, kuchyně, zimní zahrady a dalšího vybavení vložil spoustu úsilí a finančních prostředků. Občané i přespolní se naučili bar navštěvovat celoročně právě pro skvělou nabídku a poskytované služby, nekuřácké prostředí, dětské hřiště, a interiér „s vůní domova“. 

 

Problém vzniká ve chvíli, kdy nastane spor se společností Laderix a nakonec se zjistí, že přístavba je provedena bez řádného stavebního povolení?!!! To snad nemyslí vedení obce skutečně vážně! Obecně se dá říct, že se našim hlavním představitelům obce opětovně podařilo z toho všeho uvařit opravdu nechutný guláš, ve kterém se už skoro nikdo pořádně neorientuje.

 

Je naprosto nevysvětlitelné, k čemu se v areálu k vůli naprostému selhání a netransparentnosti odpovědných osob schyluje. Dnes to vypadá, a to nejenom kvůli rozmarům počasí, že ski bar je ekonomicky nejzajímavějším produktem a sjezdovka s celým areálem za cca 30 mil. Kč pouze jeho doplňkem. Budeme pečlivě sledovat další postup vedení obce, aby nedošlo k převzetí nebo uzavření ski baru z nějakých „formálních“ důvodů.

 

 

Rádi bychom se také vyjádřili k záměru paní starostky na možnost snížení počtu zastupitelů z důvodu úspory několika tisíc korun ročně. Srovnání se sousední obcí, která má jen 9 zastupitelů a funkci rady zastává starosta, zde skutečně není na místě. Zatímco v Bukovci jsme se dali především na rozvoj cestovního ruchu a obdobné aktivity a ještě pár let budeme splácet milionové půjčky, tak v Písku se začala budovat kanalizace, generálně se rekonstruovaly obě školy (jak devítiletá ZŠ, tak bývalá polská ZŠ), centrem obce byl vybudován chodník s osvětlením atd. Vše se sousední obci podařilo uskutečnit bez dluhů, které by rozvoj obce jen brzdily.

 

Snížený počet zastupitelů má skutečně spoustu výhod. Jednou z nich je ta, že zastupitelstvo je mnohem pružnější. Ale výhoda to je pouze tehdy, když v čele obce stojí skutečný starosta, který ví, co chce a má silnou důvěru občanů a je pod jejich veřejnou kontrolou. Proto se domníváme, že uvažovat o změně počtu zastupitelů by mělo pro obec smysl až v případě, když by starostka získala v nadcházejících volbách alespoň zčásti tak silný mandát jako fojt z vedlejší obce - který získával nejsilnější důvěru opakovaně. Nechť až pak uvažuje o změně osvědčeného systému. Nechceme domýšlet důsledky, pokud by naše současná starostka již nyní rozhodovala o všem sama…

 

Na závěr mi dovolte citovat alespoň jednu větu z velice zajímavého článku, z roku 2009, na který jsem nedávno na internetu narazil. Byl napsán u příležitostí jubilea píseckého starosty (celý článek je k dispozici zde).

„Ze širšího regionálního pohledu musíme říci, že v době starostování pana starosty Písku se obec nevydala krátkozrakou cestou drobných populistických akcí, ale dokázala vyřešit naprosto zásadní a důležité problémy obce a klíčovým způsobem doplnit základní občanskou vybavenost a to bez dluhů, které by rozvoj obce v budoucnu jistě jen brzdily.“  

 

V této větě je přesný návod, jak by se správně měla obec řídit. Domníváme se, že u nás se na obyčejného občana žijícího v 21. století, který ke svému životu bude vždy potřebovat základní vybavení jako je kvalitní pitná voda, odvádění odpadních vod, opravené školy a bezpečné chodníky, poněkud zapomnělo. Jsme přesvědčeni, že změna je stále možná.    

 

  Za celé sdružení NSO Vám všem přejí hezký den.

 

          Josef Jochymek

           předseda sdružení