Jdi na obsah Jdi na menu

  

Poznámka autora: Redakční rada odmítla v lednovém výtisku Obecním zpravodaji zveřejnit tento příspěvek. Důvod mi byl sdělen obecní referentkou koncem ledna – údajně paní Kluzová podala občanům přesnější informace.

Jelikož se nejedná o první takový nestandardní postup ze strany užšího vedení obce, budeme nuceni podrobně naše občany informovat o průběhu jednání nejen ze zasedání zastupitelstva obce.

Informace předsedy Komise pro místní rozvoj

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

 

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Příjemci dotací budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

-kotel na pevná paliva

-tepelné čerpadlo

-plynový kondenzační kotel

Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva

Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč. Podpora je pro občany Bukovce navýšená o 5 %, jelikož výměna kotle bude realizována v obci, která je v rámci zlepšení kvality ovzduší v ČR označená jako prioritní území.

Moravskoslezský kraj přispěje všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %.

Zastupitelstvo obce Bukovec schválilo na svém 12. Zasedání dne 16. prosince 2015 poskytování příspěvku občanům o dalších  5% uznatelných nákladu na realizaci, čímž se prakticky navýší nejmenší možná podpora na 85 % investice.

Je to unikátní příležitost pro obyvatele a majitele rodinných domů v Bukovci, jak přispět k lepšímu životnímu prostředí v obci a zároveň ušetřit a připojit se k projektu tzv. kotlíkových dotací, která  umožní lidem získat nové, ekologické kotle v podstatě zdarma – tím, že k financím z Evropské unie zprostředkovaným Ministerstvem životního prostředí a příspěvku kraje přispěla i naše obec finanční částku ze svého rozpočtu.

Finanční podpora se týká výměny stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na pevná paliva, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Jedná se o příležitost, která se již v budoucnu nemusí opakovat. Dle platné legislativy navíc nebude možno od roku 2022 dále topit kotly nižší emisní třídy než č. 3, tj. občané budou nuceni výměnu stávajících neekologických kotlů podstoupit v každém případě. Znamená to, že kdo nevyužije současných štědrých dotačních programů, promarní výhodnou příležitost úspory financí.

Výzva bude vyhlášena v prosinci, příjem žádostí bude zahájen 1. února s předpokládaným ukončením 30. dubna 2016. Více informací najdete na internetové adrese:www.lokalni-topeniste.cz nebo na telefonní lince 595 622  355.  Na obecním úřadě budou rovněž k dispozici formuláře „Základní informace ke kotlíkovým dotacím“ nebo je možnost využit kompletního servisu poradenské společnosti.

 

 S pozdravem a přáním všeho dobrého v roce 2016,

   Josef Jochymek